رفلاکس ادراری

رفلاکس ادراری زمانی اتفاق می افتدکه ادرار از مثانه به حالب و گاهی کلیه برمی گردد و این مساله معمولاً به دلیل نقص مادرزادی دستگاه ادراری است. کلیه ها با فیلتر طور مداوم مواد زائد خون ادرار تولید می کنند. سپس ادرار تولید از طریق حالب با فشار کم به مثانه تخلیه می شود. ادرار …

رفلاکس ادراری ادامه مطلب »