دارو هایی که با حرف C شروع می شوند

CEFPROZIL از شرکت RANBAXY LABS LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFPROZIL از شرکت RANBAXY LABS LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CEFPROZIL از شرکت RANBAXY LABS LTD ادامه مطلب »

CEFPROZIL از شرکت RANBAXY LABS LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFPROZIL از شرکت RANBAXY LABS LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CEFPROZIL از شرکت RANBAXY LABS LTD ادامه مطلب »

CEFPROZIL از شرکت TEVA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFPROZIL از شرکت TEVA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065208 Company: …

CEFPROZIL از شرکت TEVA ادامه مطلب »

CEFPROZIL از شرکت AUROBINDO PHARMA LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFPROZIL از شرکت AUROBINDO PHARMA LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CEFPROZIL از شرکت AUROBINDO PHARMA LTD ادامه مطلب »

CEFPROZIL از شرکت APOTEX INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFPROZIL از شرکت APOTEX INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065351 …

CEFPROZIL از شرکت APOTEX INC ادامه مطلب »

CEFPROZIL از شرکت AUROBINDO PHARMA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFPROZIL از شرکت AUROBINDO PHARMA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065381 …

CEFPROZIL از شرکت AUROBINDO PHARMA ادامه مطلب »

CEFPROZIL از شرکت ORCHID HLTHCARE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFPROZIL از شرکت ORCHID HLTHCARE Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065284 …

CEFPROZIL از شرکت ORCHID HLTHCARE ادامه مطلب »

CEFPROZIL از شرکت APOTEX INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFPROZIL از شرکت APOTEX INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065327 …

CEFPROZIL از شرکت APOTEX INC ادامه مطلب »

CEFPROZIL از شرکت SANDOZ

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFPROZIL از شرکت SANDOZ Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065257 Company: …

CEFPROZIL از شرکت SANDOZ ادامه مطلب »

CEFPROZIL از شرکت LUPIN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFPROZIL از شرکت LUPIN Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065261 Company: …

CEFPROZIL از شرکت LUPIN ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن