دارو هایی که با حرف C شروع می شوند

CEFTRIAXONE از شرکت SAMSON MEDCL

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت SAMSON MEDCL Abbreviated New Drug Application (ANDA): 090057 …

CEFTRIAXONE از شرکت SAMSON MEDCL ادامه مطلب »

CEFTRIAXONE از شرکت HOSPIRA INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت HOSPIRA INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065232 …

CEFTRIAXONE از شرکت HOSPIRA INC ادامه مطلب »

CEFTRIAXONE از شرکت HOSPIRA INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت HOSPIRA INC Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065231 …

CEFTRIAXONE از شرکت HOSPIRA INC ادامه مطلب »

CEFTRIAXONE از شرکت CEPHAZONE PHARMA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت CEPHAZONE PHARMA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065294 …

CEFTRIAXONE از شرکت CEPHAZONE PHARMA ادامه مطلب »

CEFTRIAXONE از شرکت TEVA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت TEVA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065274 Company: …

CEFTRIAXONE از شرکت TEVA ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن