CLISTIN

CLISTIN از شرکت ORTHO MCNEIL PHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLISTIN از شرکت ORTHO MCNEIL PHARM New Drug Application (NDA): 008915 …

CLISTIN از شرکت ORTHO MCNEIL PHARM ادامه مطلب »

CLISTIN از شرکت MCNEIL

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLISTIN از شرکت MCNEIL New Drug Application (NDA): 008955 Company: MCNEIL …

CLISTIN از شرکت MCNEIL ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن