CIPRO XR

CIPRO XR از شرکت BAYER PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIPRO XR از شرکت BAYER PHARMS New Drug Application (NDA): 021554 …

CIPRO XR از شرکت BAYER PHARMS ادامه مطلب »

CIPRO XR از شرکت BAYER HLTHCARE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CIPRO XR از شرکت BAYER HLTHCARE New Drug Application (NDA): 021473 …

CIPRO XR از شرکت BAYER HLTHCARE ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن