نظرات یک روانشناس و مشاور درباره کاربردهای موسیقی درمانی

موسیقی درمانی به معنای استفاده از موسیقی و برنامه‌های تنظیم شده موسیقایی برای توانبخشی تمامی بیماران (جسمی و روانی) است. روش ها و برنامه های موسیقی درمانی برای هر سنی از نوزاد تا سالمند و برای همه بیماری ها از نقایص حسی و حرکتی و معلولیت های جسمی تا اختلال های روانی، رفتاری و بیماری‌های …

نظرات یک روانشناس و مشاور درباره کاربردهای موسیقی درمانی ادامه مطلب »