بیماری‌های قابل انتقال از موش به انسان

بیماری‌های قابل انتقال از موش به انسان

بیماری‌های قابل انتقال از موش به انسان باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان – با تحقیقات و مطالعاتی که انجام شده، مشخص شده است موش‌ها عامل انتقال بسیاری از ویروس ها، باکتری‌ها، اسپیروکت‌ها، ریکتزیا و قارچ‌ها هستند. روزانه هرموش ۴۵ تا ۲۵۰ فضله و ۱۰ تا ۲۰ میلی لیتر ادرار و چند صد مو …

بیماری‌های قابل انتقال از موش به انسان ادامه مطلب »