ادغام آموزش پزشکی با سایر رشته‌ها به کجا رسید؟

ادغام آموزش پزشکی با سایر رشته‌ها به کجا رسید؟

ادغام آموزش پزشکی با سایر رشته‌ها به کجا رسید؟ باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان – ابوالفضل باقری فرد گفت: نظر معاونت آموزشی وزارت بهداشت مانند وزیر علوم، تداوم ادغام تمامی رشته های پزشکی با سایر رشته ها است. ما معتقدیم در حال حاضر برکاتی که در نظام سلامت وجود دارد، حاصل ادغام آموزش …

ادغام آموزش پزشکی با سایر رشته‌ها به کجا رسید؟ ادامه مطلب »