CHILDREN’S MOTRIN از شرکت J AND J CONSUMER INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CHILDREN’S MOTRIN از شرکت J AND J CONSUMER INC New Drug …

CHILDREN’S MOTRIN از شرکت J AND J CONSUMER INC ادامه مطلب »