CUPRIC SULFATE از شرکت ABRAXIS PHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CUPRIC SULFATE از شرکت ABRAXIS PHARM New Drug Application (NDA): 019350 …

CUPRIC SULFATE از شرکت ABRAXIS PHARM ادامه مطلب »