COTELLIC از شرکت GENENTECH INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است COTELLIC از شرکت GENENTECH INC New Drug Application (NDA): 206192 Company: …

COTELLIC از شرکت GENENTECH INC ادامه مطلب »