COSENTYX از شرکت NOVARTIS PHARMS CORP

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است COSENTYX از شرکت NOVARTIS PHARMS CORP Biologic License Application (BLA): 125504 …

COSENTYX از شرکت NOVARTIS PHARMS CORP ادامه مطلب »