CORTEF ACETATE

CORTEF ACETATE از شرکت PHARMACIA AND UPJOHN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CORTEF ACETATE از شرکت PHARMACIA AND UPJOHN New Drug Application (NDA): …

CORTEF ACETATE از شرکت PHARMACIA AND UPJOHN ادامه مطلب »

CORTEF ACETATE از شرکت PHARMACIA AND UPJOHN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CORTEF ACETATE از شرکت PHARMACIA AND UPJOHN New Drug Application (NDA): …

CORTEF ACETATE از شرکت PHARMACIA AND UPJOHN ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن