COR-OTICIN از شرکت AKORN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است COR-OTICIN از شرکت AKORN Abbreviated New Drug Application (ANDA): 060188 Company: …

COR-OTICIN از شرکت AKORN ادامه مطلب »