COLY-MYCIN M از شرکت PAR STERILE PRODUCTS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است COLY-MYCIN M از شرکت PAR STERILE PRODUCTS New Drug Application (NDA): …

COLY-MYCIN M از شرکت PAR STERILE PRODUCTS ادامه مطلب »