COLCRYS

COLCRYS از شرکت AR HOLDING CO INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است COLCRYS از شرکت AR HOLDING CO INC New Drug Application (NDA): …

COLCRYS از شرکت AR HOLDING CO INC ادامه مطلب »

COLCRYS از شرکت TAKEDA PHARMS USA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است COLCRYS از شرکت TAKEDA PHARMS USA New Drug Application (NDA): 022352 …

COLCRYS از شرکت TAKEDA PHARMS USA ادامه مطلب »

COLCRYS از شرکت AR HOLDING CO INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است COLCRYS از شرکت AR HOLDING CO INC New Drug Application (NDA): …

COLCRYS از شرکت AR HOLDING CO INC ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن