CLINDA-DERM از شرکت PADAGIS US

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLINDA-DERM از شرکت PADAGIS US Abbreviated New Drug Application (ANDA): 063329 …

CLINDA-DERM از شرکت PADAGIS US ادامه مطلب »