CINTICHEM TECHNETIUM 99M HEDSPA از شرکت GE HEALTHCARE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CINTICHEM TECHNETIUM 99M HEDSPA از شرکت GE HEALTHCARE New Drug Application …

CINTICHEM TECHNETIUM 99M HEDSPA از شرکت GE HEALTHCARE ادامه مطلب »