ساخت دستگاه ترجمه گریه نوزادان برای والدین

ساخت دستگاه ترجمه گریه نوزادان برای والدین

ساخت دستگاه ترجمه گریه نوزادان برای والدین باشگاه خبرنگاران جوان : نوزادان با انواع گریه‌ها، نیازهای خود را بازگو می‌کنند؛ اما در مواقعی والدین قادر به فهم دقیق نیاز آنها نیستند و به کمک برای برقراری ارتباط با کودک خود نیاز دارند. اکنون به گفته یک استارتاپ مستقر در سوئیس و اسپانیا موسوم به “زوندریم”(Zoundream)، …

ساخت دستگاه ترجمه گریه نوزادان برای والدین ادامه مطلب »