آمار بستری کودکان و نوجوانان از ابتدای کرونا تاکنون/ مبتلایان به امیکرون در این گروه سنی چه علائمی دارند؟

آمار بستری کودکان و نوجوانان از ابتدای کرونا تاکنون/ مبتلایان به امیکرون در این گروه سنی چه علائمی دارند؟

آمار بستری کودکان و نوجوانان از ابتدای کرونا تاکنون/ مبتلایان به امیکرون در این گروه سنی چه علائمی دارند؟ باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان – روژان به جای اینکه کنار هم سن و سالان و خانواده باشد ، روی تخت بیمارستان بستری در بیمارستان کودکان مفید در تهران بستری شده، از سردرد و …

آمار بستری کودکان و نوجوانان از ابتدای کرونا تاکنون/ مبتلایان به امیکرون در این گروه سنی چه علائمی دارند؟ ادامه مطلب »