آیا میتوان با ویپ سیگار را ترک کرد ؟

 از هر 10 نفر سیگاری، 7 نفر می گویند دنبال ترک سیگارند.  ترک سیگار یکی از بهترین کارهایی است که می توانید برای سلامت خودتان انجام دهید چون سیگار تقریباً به تمام اندام های بدن از جمله قلب آسیب می رساند.  حدود یک سوم مرگ و میرهای ناشی از بیماری های قلبی به خاطر سیگار …

آیا میتوان با ویپ سیگار را ترک کرد ؟ ادامه مطلب »