بیماریابی نقش مؤثری در پیشگیری از بروز موج ششم دارد

بیماریابی نقش مؤثری در پیشگیری از بروز موج ششم دارد

بیماریابی نقش مؤثری در پیشگیری از بروز موج ششم دارد خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رضایی اظهار داشت: با توجه به وضعیت فعلی از پوشش واکسیناسیون و کاهش مراجعات مراکز تجمیعی واکسیناسیون باید لکه گیری واکسیناسیون به صورت محله به محله و خانه به خانه برای اقشار آسیب پذیر ادامه یابد تا به …

بیماریابی نقش مؤثری در پیشگیری از بروز موج ششم دارد ادامه مطلب »