نگرانی جهانی از عدم دسترسی به ابزارهای مقابله با کرونا

نگرانی جهانی از عدم دسترسی به ابزارهای مقابله با کرونا

نگرانی جهانی از عدم دسترسی به ابزارهای مقابله با کرونا خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست ویژه مجمع جهانی بهداشت (WHASS) جهت بحث و گفتگو پیرامون ایجاد احتمالی یک معاهده جدید جهانی برای حمایت از آمادگی در برابر بیماری همه گیر برگزار شد و نمایندگان ۱۹۴ کشور عضو WHO به مدت سه روز …

نگرانی جهانی از عدم دسترسی به ابزارهای مقابله با کرونا ادامه مطلب »