هویت «ماما» را تغییر داده اند/سرانه ۱۲ درصدی ماماها

هویت «ماما» را تغییر داده اند/سرانه ۱۲ درصدی ماماها

هویت «ماما» را تغییر داده اند/سرانه ۱۲ درصدی ماماها خبرگزاری مهر: به گزارش خبرگزاری مهر، نوشین زنده زبان افزود: با عنایت به دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی سال ۱۳۹۷ که هدف آن افزایش شاخص زایمان طبیعی در برنامه ششم توسعه کشور است و با توجه به شرح وظایف ماماها و همچنین بند ۱۴ دستورالعمل ترویج زایمان …

هویت «ماما» را تغییر داده اند/سرانه ۱۲ درصدی ماماها ادامه مطلب »