زلزله کوچک، الزاما به معنی بروز زلزله بزرگ نیست

زلزله کوچک، الزاما به معنی بروز زلزله بزرگ نیست

زلزله کوچک، الزاما به معنی بروز زلزله بزرگ نیست باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان – زارع گفت: همواره زلزله‌های کوچک بخشی از استرس جمع شده در پهنه گسل‌ها را رها می‌کنند. الزاما زلزله‌های کوچک به معنای احتمال وقوع زلزله‌های بزرگ بعدی نیستند. حتی در خصوص زمان رخداد زلزله بعدی هم کسی نمی‌تواند اظهار …

زلزله کوچک، الزاما به معنی بروز زلزله بزرگ نیست ادامه مطلب »