آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیاری تخصصی

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیاری تخصصی

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیاری تخصصی باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان – داوطلبان چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که در مرحله اصلی مجاز به انتخاب رشته محل بوده و در اعلام نتایج مرحله اصلی یا مرحله اول تکمیل ظرفیت مردود اعلام شده اند یا به هر دلیل …

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیاری تخصصی ادامه مطلب »