واکسن سازی و خودکفایی در تولید دارو نتیجه ادغام آموزش پزشکی در نظام سلامت

واکسن سازی و خودکفایی در تولید دارو نتیجه ادغام آموزش پزشکی در نظام سلامت

واکسن سازی و خودکفایی در تولید دارو نتیجه ادغام آموزش پزشکی در نظام سلامت باشگاه خبرنگاران جوان : باشگاه خبرنگاران جوان – عین اللهی گفت: ادغام آموزش در وزارت بهداشت در کشوری که در حافظه تاریخی مردمش مرگ نوزادان، کودکان و مادران و حضور پزشکان هندی و بنگلادشی بود، جهش در درمان بیماران و تولید …

واکسن سازی و خودکفایی در تولید دارو نتیجه ادغام آموزش پزشکی در نظام سلامت ادامه مطلب »