اثرات درازمدت کووید 19

CDCبهطورفعال درتلاش است تادرمورد طیف وسیعی از آثار درازمدت و کوتاه مدت کووید 10 بر سلامت افراد به اطلاعات بیشتری دست یابد. با گسترش پاندمی کرونا ما دریافتیم که کووید 19 علاوه بر ریه ها سایر اندام های بدن را تحت تاثیر قرار می دهد و با پیشرفت عفونت سلامت فرد را تحت می کند. …

اثرات درازمدت کووید 19 ادامه مطلب »