لیست داروهای مورد تایید FDA

ACYCLOVIR از شرکت MACLEODS PHARMS LTD

ACYCLOVIR از شرکت MACLEODS PHARMS LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): 212444 Company: MACLEODS PHARMS LTD Email Products on ANDA 212444 Drug Name Active Ingredients Strength Dosage Form/Route Marketing Status TE Code RLD RS ACYCLOVIR ACYCLOVIR 5% OINTMENT;TOPICAL Prescription AB No No Approval Date(s) and History, Letters, Labels, Reviews for ANDA 212444 Original Approvals or …

ACYCLOVIR از شرکت MACLEODS PHARMS LTD Read More »

CEFTRIAXONE از شرکت LUPIN

CEFTRIAXONE از شرکت LUPIN Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065263 Company: LUPIN Email Other Important Information from FDA Products on ANDA 065263 Drug Name Active Ingredients Strength Dosage Form/Route Marketing Status TE Code RLD RS CEFTRIAXONE CEFTRIAXONE SODIUM EQ 10GM BASE/VIAL INJECTABLE;INJECTION Discontinued None No No Approval Date(s) and History, Letters, Labels, Reviews for ANDA …

CEFTRIAXONE از شرکت LUPIN Read More »

ACYCLOVIR از شرکت MACLEODS PHARMS LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت MACLEODS PHARMS LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

ACYCLOVIR از شرکت MACLEODS PHARMS LTD Read More »

BRYREL از شرکت SANOFI AVENTIS US

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BRYREL از شرکت SANOFI AVENTIS US New Drug Application (NDA): 017796 …

BRYREL از شرکت SANOFI AVENTIS US Read More »

CEFTRIAXONE از شرکت LUPIN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت LUPIN Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065263 Company: …

CEFTRIAXONE از شرکت LUPIN Read More »

ACYCLOVIR از شرکت MACLEODS PHARMS LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت MACLEODS PHARMS LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

ACYCLOVIR از شرکت MACLEODS PHARMS LTD Read More »

CEFTRIAXONE از شرکت TEVA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت TEVA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065262 Company: …

CEFTRIAXONE از شرکت TEVA Read More »

ACYCLOVIR از شرکت SOLARIS PHARMA CORP

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت SOLARIS PHARMA CORP Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

ACYCLOVIR از شرکت SOLARIS PHARMA CORP Read More »

ACYCLOVIR از شرکت SOLARIS PHARMA CORP

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت SOLARIS PHARMA CORP Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

ACYCLOVIR از شرکت SOLARIS PHARMA CORP Read More »

CEFTRIAXONE از شرکت TEVA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت TEVA Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065262 Company: …

CEFTRIAXONE از شرکت TEVA Read More »

اسکرول به بالا