لیست داروهای مورد تایید FDA

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت KV PHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت KV PHARM Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت KV PHARM ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت COSETTE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت COSETTE Abbreviated New Drug Application (ANDA): 205591 Company: …

ACYCLOVIR از شرکت COSETTE ادامه مطلب »

CEFTAZIDIME از شرکت AUROBINDO PHARMA LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTAZIDIME از شرکت AUROBINDO PHARMA LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

CEFTAZIDIME از شرکت AUROBINDO PHARMA LTD ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت TARO

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت TARO Abbreviated New Drug Application (ANDA): 205469 Company: …

ACYCLOVIR از شرکت TARO ادامه مطلب »

CEFTAZIDIME از شرکت ACS DOBFAR

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTAZIDIME از شرکت ACS DOBFAR Abbreviated New Drug Application (ANDA): 062640 …

CEFTAZIDIME از شرکت ACS DOBFAR ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت NEXGEN PHARMA INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت NEXGEN PHARMA INC Abbreviated New Drug Application …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت NEXGEN PHARMA INC ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت GLENMARK PHARMS SA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت GLENMARK PHARMS SA Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

ACYCLOVIR از شرکت GLENMARK PHARMS SA ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS ادامه مطلب »

CEFTAZIDIME از شرکت WOCKHARDT

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTAZIDIME از شرکت WOCKHARDT Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065196 Company: …

CEFTAZIDIME از شرکت WOCKHARDT ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت GLENMARK PHARMS SA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت GLENMARK PHARMS SA Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

ACYCLOVIR از شرکت GLENMARK PHARMS SA ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن