لیست داروهای مورد تایید FDA

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS Abbreviated New Drug Application (ANDA): 083820 Company: WATSON LABS Email Products on ANDA 083820 Drug Name Active Ingredients Strength Dosage Form/Route Marketing Status TE Code RLD RS BROMPHENIRAMINE MALEATE BROMPHENIRAMINE MALEATE 100MG/ML INJECTABLE;INJECTION Discontinued None No No حتما بخوانید : BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت UPSHER SMITH LABS منبع : …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت AMNEAL

ACYCLOVIR از شرکت AMNEAL Abbreviated New Drug Application (ANDA): 208766 Company: AMNEAL Email Products on ANDA 208766 Drug Name Active Ingredients Strength Dosage Form/Route Marketing Status TE Code RLD RS ACYCLOVIR ACYCLOVIR 5% CREAM;TOPICAL Prescription AB No No Approval Date(s) and History, Letters, Labels, Reviews for ANDA 208766 Original Approvals or Tentative Approvals Action Date …

ACYCLOVIR از شرکت AMNEAL ادامه مطلب »

CEFTRIAXONE از شرکت WOCKHARDT

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTRIAXONE از شرکت WOCKHARDT Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065180 Company: …

CEFTRIAXONE از شرکت WOCKHARDT ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت ALEMBIC PHARMS LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت ALEMBIC PHARMS LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

ACYCLOVIR از شرکت ALEMBIC PHARMS LTD ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت WATSON LABS ادامه مطلب »

CEFTIN از شرکت GLAXOSMITHKLINE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTIN از شرکت GLAXOSMITHKLINE New Drug Application (NDA): 050605 Company: GLAXOSMITHKLINE …

CEFTIN از شرکت GLAXOSMITHKLINE ادامه مطلب »

ACYCLOVIR از شرکت SQUARE PHARMS LTD

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است ACYCLOVIR از شرکت SQUARE PHARMS LTD Abbreviated New Drug Application (ANDA): …

ACYCLOVIR از شرکت SQUARE PHARMS LTD ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت UPSHER SMITH LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت UPSHER SMITH LABS Abbreviated New Drug Application …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت UPSHER SMITH LABS ادامه مطلب »

CEFTIN از شرکت GLAXOSMITHKLINE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CEFTIN از شرکت GLAXOSMITHKLINE New Drug Application (NDA): 050672 Company: GLAXOSMITHKLINE …

CEFTIN از شرکت GLAXOSMITHKLINE ادامه مطلب »

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS Abbreviated New Drug …

BROMPHENIRAMINE MALEATE از شرکت IVAX SUB TEVA PHARMS ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن