BRONITIN MIST از شرکت WYETH CONS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است BRONITIN MIST از شرکت WYETH CONS New Drug Application (NDA): 016126 …

BRONITIN MIST از شرکت WYETH CONS ادامه مطلب »