CYTOMEL از شرکت KING PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CYTOMEL از شرکت KING PHARMS New Drug Application (NDA): 010379 Company: …

CYTOMEL از شرکت KING PHARMS ادامه مطلب »