CYCLOPAR

CYCLOPAR از شرکت WARNER CHILCOTT

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CYCLOPAR از شرکت WARNER CHILCOTT Abbreviated New Drug Application (ANDA): 062332 …

CYCLOPAR از شرکت WARNER CHILCOTT ادامه مطلب »

CYCLOPAR از شرکت WARNER CHILCOTT

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CYCLOPAR از شرکت WARNER CHILCOTT Abbreviated New Drug Application (ANDA): 062175 …

CYCLOPAR از شرکت WARNER CHILCOTT ادامه مطلب »

CYCLOPAR از شرکت WARNER CHILCOTT

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CYCLOPAR از شرکت WARNER CHILCOTT Abbreviated New Drug Application (ANDA): 061725 …

CYCLOPAR از شرکت WARNER CHILCOTT ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن