CUROSURF از شرکت CHIESI USA INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CUROSURF از شرکت CHIESI USA INC Biologic License Application (BLA): 020744 …

CUROSURF از شرکت CHIESI USA INC ادامه مطلب »