CU-7 از شرکت GD SEARLE LLC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CU-7 از شرکت GD SEARLE LLC New Drug Application (NDA): 017408 …

CU-7 از شرکت GD SEARLE LLC ادامه مطلب »