COSMEGEN از شرکت RECORDATI RARE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است COSMEGEN از شرکت RECORDATI RARE New Drug Application (NDA): 050682 Company: …

COSMEGEN از شرکت RECORDATI RARE ادامه مطلب »