CORDRAN N

CORDRAN N از شرکت LILLY

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CORDRAN N از شرکت LILLY New Drug Application (NDA): 050346 Company: …

CORDRAN N از شرکت LILLY ادامه مطلب »

CORDRAN N از شرکت LILLY

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CORDRAN N از شرکت LILLY New Drug Application (NDA): 050345 Company: …

CORDRAN N از شرکت LILLY ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن