CONDYLOX

CONDYLOX از شرکت ALLERGAN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CONDYLOX از شرکت ALLERGAN New Drug Application (NDA): 020529 Company: ALLERGAN …

CONDYLOX از شرکت ALLERGAN ادامه مطلب »

CONDYLOX از شرکت TEVA BRANDED PHARM

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CONDYLOX از شرکت TEVA BRANDED PHARM New Drug Application (NDA): 019795 …

CONDYLOX از شرکت TEVA BRANDED PHARM ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن