COMBIVIR از شرکت VIIV HLTHCARE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است COMBIVIR از شرکت VIIV HLTHCARE New Drug Application (NDA): 020857 Company: …

COMBIVIR از شرکت VIIV HLTHCARE ادامه مطلب »