COLYTE از شرکت MYLAN SPECIALITY LP

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است COLYTE از شرکت MYLAN SPECIALITY LP New Drug Application (NDA): 018983 …

COLYTE از شرکت MYLAN SPECIALITY LP ادامه مطلب »