COLESTID

COLESTID از شرکت PFIZER

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است COLESTID از شرکت PFIZER New Drug Application (NDA): 020222 Company: PFIZER …

COLESTID از شرکت PFIZER ادامه مطلب »

COLESTID از شرکت PFIZER

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است COLESTID از شرکت PFIZER New Drug Application (NDA): 017563 Company: PFIZER …

COLESTID از شرکت PFIZER ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن