COL-PROBENECID از شرکت WATSON LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است COL-PROBENECID از شرکت WATSON LABS Abbreviated New Drug Application (ANDA): 084279 …

COL-PROBENECID از شرکت WATSON LABS ادامه مطلب »