CODEINE

CODEINE, ASPIRIN, APAP FORMULA NO. 4 از شرکت SCHERER LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CODEINE, ASPIRIN, APAP FORMULA NO. 4 از شرکت SCHERER LABS Abbreviated …

CODEINE, ASPIRIN, APAP FORMULA NO. 4 از شرکت SCHERER LABS ادامه مطلب »

CODEINE, ASPIRIN, APAP FORMULA NO. 3 از شرکت SCHERER LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CODEINE, ASPIRIN, APAP FORMULA NO. 3 از شرکت SCHERER LABS Abbreviated …

CODEINE, ASPIRIN, APAP FORMULA NO. 3 از شرکت SCHERER LABS ادامه مطلب »

CODEINE, ASPIRIN, APAP FORMULA NO. 2 از شرکت SCHERER LABS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CODEINE, ASPIRIN, APAP FORMULA NO. 2 از شرکت SCHERER LABS Abbreviated …

CODEINE, ASPIRIN, APAP FORMULA NO. 2 از شرکت SCHERER LABS ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن