CODEINE SULFATE

CODEINE SULFATE از شرکت LANNETT CO INC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CODEINE SULFATE از شرکت LANNETT CO INC Abbreviated New Drug Application …

CODEINE SULFATE از شرکت LANNETT CO INC ادامه مطلب »

CODEINE SULFATE از شرکت HIKMA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CODEINE SULFATE از شرکت HIKMA New Drug Application (NDA): 202245 Company: …

CODEINE SULFATE از شرکت HIKMA ادامه مطلب »

CODEINE SULFATE از شرکت HIKMA

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CODEINE SULFATE از شرکت HIKMA New Drug Application (NDA): 022402 Company: …

CODEINE SULFATE از شرکت HIKMA ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن