CLOXAPEN

CLOXAPEN از شرکت GLAXOSMITHKLINE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLOXAPEN از شرکت GLAXOSMITHKLINE Abbreviated New Drug Application (ANDA): 061806 Company: …

CLOXAPEN از شرکت GLAXOSMITHKLINE ادامه مطلب »

CLOXAPEN از شرکت GLAXOSMITHKLINE

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLOXAPEN از شرکت GLAXOSMITHKLINE Abbreviated New Drug Application (ANDA): 062233 Company: …

CLOXAPEN از شرکت GLAXOSMITHKLINE ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن