CLEOCIN T

CLEOCIN T از شرکت PHARMACIA AND UPJOHN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLEOCIN T از شرکت PHARMACIA AND UPJOHN Abbreviated New Drug Application …

CLEOCIN T از شرکت PHARMACIA AND UPJOHN ادامه مطلب »

CLEOCIN T از شرکت PFIZER

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLEOCIN T از شرکت PFIZER New Drug Application (NDA): 050600 Company: …

CLEOCIN T از شرکت PFIZER ادامه مطلب »

CLEOCIN T از شرکت PFIZER

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLEOCIN T از شرکت PFIZER New Drug Application (NDA): 050615 Company: …

CLEOCIN T از شرکت PFIZER ادامه مطلب »

CLEOCIN از شرکت PFIZER

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLEOCIN از شرکت PFIZER New Drug Application (NDA): 050537 Company: PFIZER …

CLEOCIN از شرکت PFIZER ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن