CLEOCIN PHOSPHATE

CLEOCIN PHOSPHATE از شرکت PFIZER

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLEOCIN PHOSPHATE از شرکت PFIZER Abbreviated New Drug Application (ANDA): 062803 …

CLEOCIN PHOSPHATE از شرکت PFIZER ادامه مطلب »

CLEOCIN PHOSPHATE از شرکت PHARMACIA AND UPJOHN

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLEOCIN PHOSPHATE از شرکت PHARMACIA AND UPJOHN Abbreviated New Drug Application …

CLEOCIN PHOSPHATE از شرکت PHARMACIA AND UPJOHN ادامه مطلب »

CLEOCIN PHOSPHATE از شرکت PFIZER

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLEOCIN PHOSPHATE از شرکت PFIZER New Drug Application (NDA): 050441 Company: …

CLEOCIN PHOSPHATE از شرکت PFIZER ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن