CLARITIN HIVES RELIEF REDITAB از شرکت BAYER HEALTHCARE LLC

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLARITIN HIVES RELIEF REDITAB از شرکت BAYER HEALTHCARE LLC New Drug …

CLARITIN HIVES RELIEF REDITAB از شرکت BAYER HEALTHCARE LLC ادامه مطلب »