CLAFORAN IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER از شرکت VALIDUS PHARMS

اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است CLAFORAN IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER از شرکت VALIDUS PHARMS …

CLAFORAN IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER از شرکت VALIDUS PHARMS ادامه مطلب »